Organisatiecoaching | 2toGrow

Organisatiecoaching

Van denken, naar doen, naar succes

Organisatiecoaching is een effectieve manier om gewenste ontwikkelingen in je organisatie vorm te geven en te borgen, daar waar het onvoldoende lukt verandering en vernieuwing zelf goed van de grond te krijgen. Praten over innovatie, gewenste bedrijfsgroei, beter samenwerken of een andere bedrijfscultuur is eenvoudig. Maar probeer je daadwerkelijk veranderingen te realiseren en vernieuwingen door te voeren in je bedrijf, dan is de praktijk veelal taai en weerbarstig. Organisatiecoaching biedt uitkomst. Het zet mensen, teams en daarmee je hele organisatie in beweging.

In 3 stappen naar een hoger rendement

Hoe werkt organisatiecoaching in de praktijk

Stap 1. Analyse
Wij beginnen met het maken van een functionele analyse. Daarbij analyseren wij wat er goed gaat in je organisatie (en wat je dus vooral wilt behouden) en wat de knelpunten zijn die veroorzaken dat de groei en innovatie die je met je bedrijf voor ogen hebt, stagneren.

Stap 2. Aanpak
We maken een concreet plan van aanpak dat volledig aansluit bij de wensen en behoeften van je bedrijf. Afhankelijk van de knelpunten die we herkennen, kan de aanpak gericht zijn op bijvoorbeeld teamontwikkeling, leiderschapsontwikkeling, effectieve communicatie of het verbeteren van de onderlinge samenwerking en organisatie culturele aspecten. We maken daarbij gebruik van verschillende bekende methodieken, zoals Verbeter Kata methode, Jump Movement, Deep democracy om de stem van de minderheid te betrekken in besluitvormingsprocessen, organisatie opstellingen, of communicatie- en of leiderschap trainingstrajecten en alles kan aangevuld worden met of juist starten vanuit persoonlijke coaching.

Stap 3. Borging
Borging van vernieuwingen in werkprocessen, onderlinge samenwerking en organisatiecultuur is noodzakelijk om niet terug te vallen in oude patronen. We kijken wat er nodig is om nieuwe kennis en gerealiseerde veranderingen te borgen in de dagelijkse praktijk van medewerkers en teams.

Haal het beste uit je bedrijf en je mensen

Creëer de juiste randvoorwaarden voor vernieuwing en groei
Organisatiecoaching helpt bedrijven bij het vertalen van plannen en wensen naar een passende aanpak en concrete resultaten in de praktijk. We verbinden daarbij de zichtbare bovenstroom met de vaak onzichtbare onderstromen in je bedrijf. Denk bij bovenstromen aan de beschikbare systemen, software, processen en procedures die zijn afgesproken. In veel bedrijven is daar volop aandacht voor. Maar wordt er in de onderstromen niet effectief gecommuniceerd en samengewerkt, dan blijven vernieuwingen, groei en succes uit.

Je bedrijf klaar voor de toekomst

Wat levert organisatiecoaching concreet op?

Sla de laatste stap niet over!

Borgen van vernieuwing is noodzaak
2toGrow ondersteunt je niet alleen bij het in gang zetten van de gewenste organisatieontwikkeling, maar leert je ook hoe je in de toekomst zelf deze groeicurve vasthoudt. We spreken pas écht van organisatieontwikkeling wanneer nieuwe manieren van werken, communiceren en samenwerken in de bedrijfscultuur van je organisatie zijn geborgd. We ondersteunen bedrijven zodat zij beter in staat zijn in de toekomst datgene te doen wat nodig is om zichzelf continu te blijven ontwikkelen.

Picture of Suzanna Zwiers - Manager Klantcontact Centrum

Suzanna Zwiers - Manager Klantcontact Centrum

In onze verandertrajecten zijn er diverse problemen aan het licht gekomen. Een gewijzigde klanthouding, de onderlinge samenwerking, inspraak met respect voor ieders belang, de uitdrukkingsvaardigheid was beperkt, empathie tonen etc.. Eigenlijk de hele benadering richting de klant.
Na wat telefonisch informatie uitgewisseld te hebben zijn wij zaken gaan bespreken en hebben wij een start gemaakt met jou als coach voor diverse mensen/groepen. De eerste sessies met onze medewerkers zijn meteen goed ontvangen en men is enthousiast geraakt over de aanpak, je persoonlijke bemoeienis en/of de getoonde empathie. Uiteindelijk was ons doel om mensen beter te laten functioneren. Dit doel is bereikt. Door de diversiteit van de medewerkers en hun specifieke ontwikkelingen/persoonlijkheden zien wij ook dat het voor de ene wat sneller/beter gaat dan bij een ander. Wij blikken tevreden terug op je sessies. Mocht dit niet het geval zijn dan hebben wij overleg. Gezien de regelmatige terugkomdagen kun je zeker stellen dat wij tevreden zijn over je aanpak alsmede de bereikte resultaten. De samenwerking tussen de medewerkers en jou verloopt goed. Ook ons contact als opdrachtgever/opdrachtnemer is prettig en goed.
Als ik een vraag krijg of je voor ons goed werk verricht en je bij een ander kan aanbevelen sta ik daar zeker positief in.

“Een goed advies is waardevol en van een training kunnen we veel leren. Maar vaak wordt vergeten dat het echte werk op de werkvloer pas begint als het advies er ligt en de training is gevolgd.”

Een goed advies alleen is nog geen oplossing

Concrete en haalbare oplossingen voor complexe vraagstukken
Regelmatig gaat het gesprek erover; wat willen we anders in ons bedrijf. Om zaken te verbeteren, wordt regelmatig eerst advies ingewonnen. Of worden trainingen gezocht voor medewerkers en managers. Een goed advies is waardevol en van een training kunnen we veel leren. Vaak wordt vervolgens vergeten dat het echte werk pas begint als het advies er ligt en de training is gevolgd.

Want hoe ga je zorgen voor de transfer van nieuwe inzichten naar de praktijk? En wat moet er in de organisatie anders worden georganiseerd om nieuwe kennis optimaal te benutten? Vanuit organisatiecoaching door 2toGrow begeleiden wij deze leer- en ontwikkelprocessen in organisaties, zodat veranderingen concreet worden en de waarde van nieuwe kennis en inzichten optimaal worden benut. We gaan echt met de medewerkers en management aan de slag in de dagelijkse praktijk, zodat het direct inzichtelijk en vervolgens toegepast wordt.

Picture of Jan Janssen - Directeur Ohron Industries

Jan Janssen - Directeur Ohron Industries

Ik ben bij 2togrow terecht gekomen met de vraag om ons commerciële team te trainen. In ons team was er een groot verschil in ervaring en ook specifieke kwaliteiten. Mijn doel was om dit enerzijds meer op een lijn te krijgen, maar anderzijds wel te kijken naar de specifieke kwaliteiten en die optimaal te benutten. Mijn keuze voor 2togrow is gebaseerd op een referentie van een oud-collega van Marion.
Na wat telefonisch informatie uitgewisseld te hebben zijn wij zaken gaan bespreken en hebben wij een start gemaakt met jou als coach voor diverse mensen/groepen. De eerste sessies met onze medewerkers zijn meteen goed ontvangen en men is enthousiast geraakt over de aanpak, je persoonlijke bemoeienis en/of de getoonde empathie. Uiteindelijk was ons doel om mensen beter te laten functioneren. Dit doel is bereikt. Door de diversiteit van de medewerkers en hun specifieke ontwikkelingen/persoonlijkheden zien wij ook dat het voor de ene wat sneller/beter gaat dan bij een ander. Wij blikken tevreden terug op je sessies. Mocht dit niet het geval zijn dan hebben wij overleg. Gezien de regelmatige terugkomdagen kun je zeker stellen dat wij tevreden zijn over je aanpak alsmede de bereikte resultaten. De samenwerking tussen de medewerkers en jou verloopt goed. Ook ons contact als opdrachtgever/opdrachtnemer is prettig en goed.
Als ik een vraag krijg of je voor ons goed werk verricht en je bij een ander kan aanbevelen sta ik daar zeker positief in.

Waarom werken met 2toGrow

Samen leren is samen groeien

  • We sluiten nauw aan bij jouw dagelijkse praktijk en werkvloer
  • Er wordt ‘on the job’ gewerkt
  • Het delen van kennis en kunde in je organisatie wordt sterk gestimuleerd
  • We maken 2toGrow overbodig. Na de samenwerking ben je niét afhankelijk van 2toGrow, maar kan je bedrijf zelf goed verder
  • De tools en technieken die we gebruiken hou je tot je beschikking
  • Borging van verandering en vernieuwing staat sterk centraal in onze aanpak
kan ik jouw team in beweging brengen

Zet mensen in beweging, op weg naar succes
Op zoek naar een effectieve manier om meer uit je mensen en je bedrijf te halen? 2toGrow begeleidt je van denken, naar doen, naar succes.

Scroll naar boven