Deep Democracy - 2toGrow

Deep Democracy

De wijsheid van de minderheid

Wat is Deep Democracy?

Deep democracy is een manier van besluiten nemen, waarbij de wijsheid van de minderheid wordt meegenomen in het meerderheidsbesluit. Deep Democracy is ontwikkeld door Myrna Lewis in het Zuid- Afrikaanse bedrijfsleven na de apartheid.

De methode biedt praktische handvatten en technieken om met uitersten om te gaan. Niet vanuit de gedachte dat we dwarsliggers moeten overtuigen en verleiden om zonder al te veel morren het genomen besluit te volgen. Maar vanuit de overtuiging dat de krachtigste besluiten ontstaan door de aanwezige diversiteit aan kennis, talenten, ervaringen en emoties te combineren.

Wanneer zetten we Deep Democracy in?

We maken gebruik van deze methode wanneer het besluitvormingsproces in de organisatie en haar teams moeizaam verloopt. Wanneer er bijvoorbeeld oeverloze discussies zijn zonder dat er beslissingen worden genomen. Of wanneer blijkt dat er nog veel onrust heerst, nadat er beslissingen zijn genomen.

Hoe gaat Deep Democracy in zijn werk?

We maken het besluitvormingsproces volledig transparant doordat we iedereen laten meedoen in het gesprek op voeten. We deponeren de stelling waar een beslissing op moet volgen. Iemand kiest een standpunt en iedereen die het daarmee eens is, kan zich aansluiten. Vervolgens kiest iemand een andere oplossing en sluiten diegenen aan die het daarmee eens zijn. Als je het niet eens bent, blijf je staan en spreek je jouw oplossing uit en kan iedereen ook daar weer wel of niet in meegaan. Dat betekent dat er heel duidelijk uitgesproken wordt wat er ieders hoofd omgaat, net zo lang tot alles gezegd is, posities bepaald zijn en er door de gespreksleider regelmatig een procesinterventie gedaan is.

Uiteindelijk maken we de stand op door een beslissing te deponeren op basis van de eerdere oplossingen en reacties daarop. Het kan een unanieme beslissing worden of een beslissing waarin een minderheid nog zijn stem wil laten horen. Deze stem kan bij de beslissing gevoegd worden en weer wordt er gekeken of iedereen het met deze beslissing eens kan zijn. Dit gebeurt dus staande en letterlijk vanuit de beweging.

Wat levert het gebruik van Deep Democracy op?

Een sneller beslissingsproces en een beslissing waarover later geen gedoe meer komt, omdat iemand zich niet gehoord voelde.

Een voorbeeld uit de praktijk

In een team mensen die niet met elkaar samenwerken, maar wel geregeld bij elkaar komen, speelt zich van alles af in de onderstroom. Het is geen homogene groep. Er zijn wat eilandjes en niet iedereen voelt zich even serieus genomen.
In overleg zijn we het binnen Deep Democracy welbekende gesprek op voeten gestart. Dus in plaats van een gesprek aan tafel over de situatie, hebben we de tafels en stoelen aan de kant geschoven en zijn we in het midden gaan staan. Na een korte uitleg vanuit 2toGrow, zijn we gestart met een eerste stelling over de situatie. Daarbij was het de bedoeling dat iedereen die zich hierin kan vinden, achter diegene gaat staan die de stelling heeft ingebracht. Wie het er niet mee eens was, bleef staan.
Vervolgens werd een andere stelling ingebracht en kon iedereen weer erachter gaan staan of niet. In dit voorbeeld waren er ook een aantal mensen die achter de eerste persoon gingen staan. En zo werden er meerdere stellingen/gevoelens geuit en liepen mensen van de een naar de ander of bleven ze staan. Na een tijdje waren de stellingen duidelijk en was het inzichtelijk hoe iedereen erin stond. Nu moest er nog een besluit genomen worden. Op basis van de verschillende stellingen over hoe we verder moesten, kwam er al wel een besluit naar voren waar veel mensen het over eens waren.

2toGrow heeft dit besluit genoemd en gevraagd om daarachter te gaan staan, als je je hierin kon vinden. Op 2 mensen na ging iedereen achter dit besluit staan. Die 2 mensen is gevraagd wat zij nog nodig hadden om zich ook in dit besluit te kunnen vinden. Daar kwamen mooie aanvullingen uit. De groep heeft de mogelijkheid gekregen om aan te geven of zij zich kunnen scharen achter het besluit, inclusief de aanvullingen en zo werd er een unaniem besluit genomen waar iedereen zich in kon vinden.

Al met al zijn we hier een half uur mee bezig geweest. Iedereen heeft zich kunnen uitspreken en er is een besluit genomen waar iedereen zich in kan vinden. Zonder dat er een enorme discussie ontstond of mensen die hun stem niet laten horen of zich niet gehoord voelen.

Scroll naar boven