Hoe komt het dat trainingen van 2toGrow zoveel rendement opleveren?

Elke training van 2toGrow wordt gekenmerkt door:

 • een focus op rendement al vanaf de intake van de trainingsopdracht;
 • een nauwkeurige inventarisatie van wat het rendement van de training moet zijn. Welk gedrag moeten mensen anders laten zien, hoe ziet het er uit als mensen bekwaam handelen, waar zit de ‘pijn’ die met de training opgelost moet worden;
 • op maat afstemmen van het borgingstraject wat medewerkers doorlopen;
 • bepalen welke rol diverse functionarissen bij het trainingstraject hebben;
 • voorafgaande aan de training worden deelnemers uitgedaagd hun leerpunten helder te krijgen;
 • een training wordt altijd gevolgd met een vorm van (interne) coaching achteraf;
 • tijdens de training worden diverse borgingsmethodes gebruikt en besproken;
 • een veelheid aan diverse interactieve werkvormen;
 • meer oefenen en toepassen met praktijkcases dan het onderwijzen van theoretische modellen;
 • een manier van leren die ons weer inzicht geeft in onze eigen ik, wat en hoe deed ik het als kind en wat kan ik daar nu weer van leren;
 • wordt gewerkt met praktijksituaties die de deelnemers zelf aandragen, waardoor de link met de eigen praktijk snel gemaakt is;
 • grote mate van veiligheid/openheid en humor;
 • daar waar mogelijk uitvoeren van opdrachten/oefeningen in de buitenlucht wat ruimte geeft in het hoofd om materie te verwerken en op te slaan;
 • afsluiting van de training is altijd gericht op het maken van afspraken met de deelnemers over het toepassen in de praktijk.

Werkwijze:


Zodra u als organisatie een trainingsverzoek doet, zal 2toGrow een uitgebreide intake met u en uw medewerkers voeren. Hierin worden de volgende zaken in ieder geval besproken:

 • wat is de huidige situatie?
 • wat is de gewenste situatie (gericht op visie/missie en strategie van de organisatie en/of afdeling)?
 • wat veroorzaakt het verschil?
 • wat zijn uw wensen? wat zijn de wensen van uw medewerkers?
 • wat wordt er nu al ondernomen om gedrag en vaardigheden te veranderen?
 • welke leercultuur is er nu aanwezig en welke manier van borgen gaan we bij uw organisatie toepassen passend bij de (toekomstige) leercultuur?

Op basis van de beantwoording zal 2toGrow  voor elk onderwerp een trainingsvoorstel op maat maken en wordt er een apart programma opgesteld voor de optimale transfer naar de praktijk binnen uw organisatie.

Het aanbod van 2toGrow is gericht op samen groeien.

Dit samen groeien bereiken we door helder leiderschap en communicatie. Dat betekent dat het aanbod gericht is op het ontwikkelen van leiderschap, onderlinge communicatie en overdracht aan elkaar. Dat resulteert in de volgende segmenten.

communicatie;
leiderschap;
coach en train-de-trainer trajecten;
sales

In de categorie overig treft u diverse andere trainingen aan die u medewerkers kan helpen efficiënter te werken, onder andere door zelforganisatie en intervisie.