Ontwikkelen in crisistijd!

Ontwikkelen in crisistijd! Als HR professional is de spagaat in deze tijd heel duidelijk merkbaar. Aan de ene kant wil je investeren in de medewerkers en aan de andere staat het budget voor het opleiden en ontwikkelen van je medewerkers steeds meer onder druk. Te vaak wordt er dan gezegd; “helaas, het stopt nu even. [...]