Wat biedt 2toGrow u nog meer?

Naast de categorieën communicatie, management en sales wil 2toGrow u nog wijzen op de mogelijkheden in de categorie Overig om uzelf of uw medewerkers persoonlijke groei door te laten maken.

  • Zelforganisatie; is een combinatie van time management en persoonlijke effectiviteit. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de theorie van Steven Covey (7 eigenschappen van effectief leiderschap). Dit is een zeer toepasbare training omdat er telkens de link gelegd wordt met de eigen praktijk. En men wordt aan het denken gezet over hun eigen manier van werken die ze telkens in tijdnood brengt. In de training krijg je aangeleerd wat er voor nodig is om dit gedrag te voorkomen. Termen als cirkel van invloed, belangrijk en urgent komen aan de orde en daarnaast onderwerpen als assertiviteit en ‘nee’ kunnen zeggen. Uiteraard worden er ook diverse tips gegeven waarmee iedereen direct aan de slag kan.
  • Intervisietraining en/of sessies; Binnen intervisie ga je met de deelnemers aan de slag met het oplossen van een probleem. Deze bijeenkomst kan zowel als een sessie gebruikt worden, waarbij er dus in een team een intervisie gehouden wordt. Of het kan als een training ingezet worden waarin deelnemers zowel de intervisie methode leren kennen én aangeleerd krijgen hoe ze deze methode als procesbegeleider dienen toe te passen. De meeste recente trainingsdata ziet u hier.
  • Kennissessies; speciaal voor HRD-specialisten wordt er regelmatig een kennissessie georganiseerd voor de uitwisseling van kennis en ideeën rondom onderwerpen als ontwikkelen van medewerkers en het behalen van rendement in de praktijk. Kijk bij Kennissessies voor meer informatie en de eerstvolgende sessie!