Gecoacht worden zonder van de werkplek af te komen? Ja, dit kan!

In de tijd waarin iedereen het druk heeft en vaak te weinig tijd voor zichzelf wil en kan uittrekken, is E-coaching een ideale formule. Gecoacht worden zonder dat je van je werkplek afkomt en op eigen gewenst tijdstip! Jij bepaalt zelf wanneer jij je coachvraag stelt. Bij E-coaching wordt een specifieke caochvraag door de coachee per mail/Skype gesteld en wordt op dezelfde manier beantwoord door de coach met bijvoorbeeld een opdracht of een wedervraag.

Tijdens de E-coaching kan er gebruik gemaakt worden van dezelfde coachmethodes als die bij persoonlijke coaching ingezet worden.  In het geval van coaching middels voice dialoque kan het alleen als een vervolg op een persoonlijke coachsessie gebruikt worden.

E-coaching kan zowel ingezet worden bij individuele situaties, maar is tevens een mooie optie voor complete trainingsgroepen. Er kan als het ware een community gebouwd worden waarin men elkaar kan coachen. Uiteraard is de omgeving waarbinnen dit plaatsvindt afgeschermd voor derden om de veilige leeromgeving te garanderen.

2toGrow vindt het belangrijk om te werken met buddy’s, ook wel maatjes of peers genoemd. Dit kunnen allemaal deelnemers aan dezelfde training zijn, maar kunnen ook leermaatjes van binnen dezelfde organisatie zijn. Een mooie manier om elkaar te stimuleren en te coachen kan via E-coaching plaats vinden.

Heeft E-coaching jouw voorkeur, vul dan snel het contactformulier in!