Goede communicatie is lastig

Communicatie is een heel breed begrip. De omschrijving die de dikke Van Dale er aan geeft is: contact, gemeenschap, verbinding, verkeer. Dit betekent dat er onder dit begrip heel veel andere competenties hangen, zoals contact maken, luisteren, observeren en verbinden met anderen. Dat maakt dat echt goede communicatie zo lastig is en dat het binnen bedrijven daar vaak mis gaat.

Communicatietraining is dan vaak een goed middel om dit op te lossen.

Voordat de trainingen ontwikkeld worden, is het van belang om inzicht te krijgen in de huidige communicatiewijze en de gewenste manier van communiceren, zodat duidelijk wordt waar de GAP (het verschil) zit. Samen gaan we een plan maken hoe we dit gaan oppakken en wat er getraind gaat worden. Op basis van deze analyse maakt 2toGrow een training op maat.

Onderstaande onderwerpen kunnen mogelijk aan bod komen in de communicatietraining:

  • Gesprekstechnieken algemeen; Vinden je medewerkers het lastig om een goed gesprek met elkaar aan te gaan? Vind jij het moeilijk om met je collega een goed gesprek te voeren? Wordt er van bepaalde medewerkers meer verwacht tijdens de gesprekken? Dan is deze training een uitkomst. De nadruk ligt op het de LSD techniek (luisteren, samenvatten, doorvragen); diverse technieken en oefeningen zorgen voor een heel duidelijk leereffect aan het einde van de dag, doordat er gericht gewerkt wordt en feedback gegeven wordt;
  • Effectief communiceren; Echt zeggen waar het op staat, vinden veel mensen vaak lastig. Het is ook lastig! Door het toepassen van de communicatieregels, het communicatimodel en te leren hoe je kan spelen met de verschillende interactie niveaus wordt het al een stuk makkelijker. 
  • Beïnvloeden; Hoe kan ik die klant nou overtuigen dat hij ons product moet afnemen? Hoe krijg ik mijn collega of medewerker mee in het nieuwe project? Deze training is gericht op het leren beïnvloeden van je gesprekspartner. Dat betekent jezelf leren kennen in je communicatie en hoe kan je de ander meekrijgen. Hierbij wordt er gebruik gemaakt van de Roos van Leary.

Interessant? Vraag hier vrijblijvend informatie op!